Meriter

Meritlista - Erika Pragler


 • Föreläsningsserie - Hälso- och sjukvårdsenheten, Göteborg Stad, Centrum.


 • Hälsodagar för Socialtjänsten Göteborg.


 • Planeringsdagar inom området hälsa/ohälsa, stresshantering.


 • Föreläsningar inom stress och livshantering, både privat och i offentlig regi, organisationer, Anhörigstödföreningar, privat Volvo m .fl.


 • Kurser i Livshantering, medarbetargrupper, chefsgrupper och rehabiliteringsgrupper. Vanligast förlagda på 6-8 tillfällen x 2 timmar.


 • Rehabiliteringsgrupper för de med stress och utmattningsproblematik. Kurser egen komponerade efter kundernas behov i samarbete med HRavdelningar inom stadens förvaltningar.


 • Projektledare för Hälsans År i Göteborgs Stad 2001.


 • Samordnare/ ledare  i ett stort Rehabiliteringsprojekt Vändpunkt.


 • Ansvarig för projektet Aktiv Ungdom.


 • Projektledare : Hälsa för äldre inom Göteborgs stad.


 • Projektledare förebyggande projektet Steg för Hälsa 2015.


 • Handledning främst inom vård och omsorg, samt handledning för enhetschefsgrupper inom stress och livshantering.


 • Utbildare inom våld i nära relationer.


 • Utbildat hälsoinspiratörer vars uppgift är att inspirera medarbetare på arbetsplatser.


 • Individuell coaching för medarbetare och enhetschefer sedan 2005.


 • Utbildning för både lärare och elever på gymnasienivå, då ungdomar har för låga eller saknar kunskaper om våld i nära relationer.


 • Föreläst om "När livet vände med ärr i själen" och utbildat flera kvinnojourer om våld i nära relationer. Föreläsningen där våldsforskning och utsattheten möts.
Detta är endast ett axplock av mina meriter som föreläsare, utbildare, handledare och coach inom Göteborg, angränsande kommuner, föreningar, organisationer m.fl.