Föreläsning-När livet vände

Boka föreläsningen "När livet vände-med ärr i själen"

Att vara medberoende i en destruktiv relation med en förtäckt narcissist....

Föreläsningen

Föreläsningen bygger på självupplevda erfarenheter av våld i nära relationer.

Under sju år levde jag med min ”drömprins”, mannen i mitt liv och trodde på ett hopp om att vinna hans hjärta, hans kärlek. Vi två skulle åldras & leva tillsammans för evigt. Det var min vilja och tro…

Det visade sig efter många års kämpande, med egen terapi, parterapi och en hel del missbruk av alkohol hos honom, att det hopp jag levde på sakta skulle dö ut. I takt med att hot, ofredande, psykiskt och fysiskt våld tog en allt större plats i relationen.


Från djupaste kärlek till att bli ett brottsoffer, där utredningen placerades under polisens avdelning för grova brott.

Recensioner från föreläsningar

Våld i nära relationer samt Stress & Livshantering


Föreläsningen belyser normaliseringsprocessen, uppbrottsprocessen och rättegångsprocessen. 

Bemötandet jag fick från samhällets alla insatser i samband med utredningar & polisförhör.

Grov misshandel med polis på plats, genom rättegång till dom & laga kraft.Hur viktigt har bemötandet varit för min läkningsprocess?

Bra och mindre bra frågor tas upp som kan vara bra för yrkesverksamma att vid utredningar ha i åtanke.

Denna föreläsning riktar sig till alla, ung som gammal, kvinna som man, inom olika yrkesprofessioner, brottsoffer som närstående. Ungdomar som tror att svartsjuka är kärlek. Äldre som utsätts för vanvård, försummelse och ekonomiskt våld. Myndigheter, organisationer som möter de utsatta mfl. Ämnet berör oss alla."Gemensamt säger forskare att ”våldet kan bara upphöra om vi synliggör dess existens”

Bok och föreläsning kan även användas som student eller samhällslitteratur. Kan också anpassas efter åhörares önskemål. Möjlighet att inom yrkesprofessioner få ställa frågor och diskutera bemötande processer. 


"Föreläsningen "När livet vände med ärr i själen" jag fick gåshud flertalet gånger, föreläsningen var så givande, så   innehållsrik samtidigt som den väckte starka känslor, då Erika pratade med sådan inlevelse om sina upplevelser".


”Det var lätt att förstå Erika, det fanns en mening med det hon pratade om. Hon får högsta betyg för sitt intressanta, givande upplägg och sin retoriska erfarenhet.”


" Autentisk föreläsning med autentiska bilder, citat från gärningsmannen, utdrag ur polisens FUP samt tingsrättens dom gör föreläsningen "när livet vände" till en rysare, en sann historia som Erika kopplar till våldsforskningen. Mycket intressant!".


” Erika är en erfaren, van föreläsare, det märktes direkt. Hon fångade oss alla och med oss fick vi så mycket bra ”verktyg” för att hantera olika livssituationer, jag är så glad att jag varit med”


”Trovärdig, då hon har så många egna erfarenheter och vågar bjuda på sig själv/vara sig själv, mänsklig”


”Det var mycket lärorikt, jag lyssnade på föreläsningen om Självkänsla, är mycket nöjd med denna föreläsning”


”Man fick sig en tankeställare, hur lever jag mitt liv? Stress och hantera livet är viktiga saker som vi alla handskas med   dagligen, allt var så bra”


”Det är lätt att förstå allting, då Erika är så konkret och tar upp många exempel när hon förklarar”


”Erika pratar mycket om stress och livshantering, vem behöver inte fyllas på med tips och hur man hanterar livet?   Dessutom gör hon det på ett underhållande sätt, det blir inte tråkigt att lyssna och tiden gick alldeles för fort. Så nöjd”