Föreläsningar att boka

Föreläsningar inom Livshantering & Hälsa, Våld i nära relationerAktuella ämnen:


 • Våld i nära relationer, hur tar det sig uttryck, varningssignaler, stöd i att vara närstående. Att vara brottsutsatt, hur blev jag bemött av samhällets instanser? "När livet vände- med ärr i själen" en föreläsning efter självupplevda erfarenheter, med möjlighet att köpa boken med samma namn. Att leva som både brottsoffer och medberoende i en destruktiv relation. Se separat sida där denna föreläsning presenteras mera.


 • Från kärlek till misshandel. Svartsjuka är inte kärlek!
  Föreläsning om våld i nära relationer för unga åldrar. Då våld i nära relationer kryper allt längre ner i åldrarna, behövs kunskaper om våld i nära relationer uppmärksammas tidigt. En föreläsning som passar för bla gymnasieskolan. Kan anpassas och med fördel bokas i rena tjej/killgrupper.
  Förenklad version av "När livet vände - med ärr i själen" samt genomgång av de 8 stegen inom manipulation med tid för samtal och dialog.


 • Våld mot äldre, förekommer också, vanvård, försummelse och ekonomiskt våld. Föreläsning som riktar sig till äldreomsorgen, personal inom hemtjänst och särskilda boenden.


 • Handledning för våldsutsatta individuellt eller i grupp. För de som lever i eller precis har lämnat en destruktiv relation. Innehållet formas efter individen, men gemensamt handleder jag inom tankens kraft, oro, ångest samt känslohantering, stärka självkänslan, framtidsfokus i en kombination med KBT övningar. (I grupp: kvällstid, 4-5 träffar á ca 90 minuter. Individuellt planeras.) Mer information vid efterfrågan.  • Medberoende, vad innebär det? När är man det? Hur kan man befria sig från ett medberoende i livet?Hjärnans arbetssätt, att komma ur ett låst läge och bryta negativa mönster.


 • Stresshantering kunskaper om stress, signaler, förebyggande, hantering, möjligheten att göra en stressprofil för åtgärdsplanering, framtida mål inom förebyggande hälsa.


 • Mindfulness, grundspänning, avspänning, kroniska spänningstillstånd, andningens betydelse, samt metoder för ny inlärning av livsmönster. Ex hantera depression, ångest, oro.


 • Tankens kraft, tankekedjan, tankens växande, påverkan genom positiva och negativa tankar, resultat och upplevelsen av välmåendet genom KBTmetod. Inställning till livet, familjen, arbetet.


 • Hjärnans arbetssätt, våra tre hjärnors funktion, inlärning, träning av hjärnan, minnet/minnesfunktioner.
  När hjärnan blivit sjuk, hur bemöter vi en hjärna i obalans?Beroendesjukdomar, störningar i hjärnans belöningssystem.


 • Sömn, vikten av sömn, sömnkurvan, olika sömntyper, sömnens fiender och sovvänliga dagar.


 • Självförtroende, självkänsla, självinsikt och självbild. Självbildsträning och varning för låg självkänsla. Mina resurser kontra krav. m.m.


 • Motivation och mål, vikten av mål för personlig utveckling, mental träning bla genom målbildsstyrning.


 • Attityder och förhållningssätt, konflikters växande, konflikthantering, attitydträning, optimism.


 • Grupp/teamutveckling, kommunikation och dess betydelse, positiv och negativ feedback, energitjuvar, energibudget, kontrollbehov.


 • Arbetsglädje och vägen till livskvalité.


 • VIP, föreläsning/coaching riktad till dig själv. Därav namnet VIP, Very Important Person. Föreläsningar, tester, övningar som alla handlar om dig, din personlighet. Vad du tänker, känner, vad du gör och hur du mår. Stresshantering, hjärnans arbetssätt, tankens kraft, medberoende och självkänsla är en del av innehållet. Att fungera både i arbetslivet och privat. VIP - att må bra själv på alla plan, för att sedan kunna hjälpa andra att må bra.  Att leva i och bidra till bra relationer. Kan med fördel bokas för en mindre arbetsgrupp, personlig kompetensutveckling, halvdag som heldag.

 Believe

in yourself


Handledning för våldsutsatta

som lever i, är på väg ur eller precis har lämnat en destruktiv relation.

Att hitta den individuella vägen framåt och uppåt & stärka självkänslan.

(mer information under punkt 4)