Start

Praglerz.se

Erika Pragler

 Läs mera på sidan 1 och 2

Erika Pragler, Författare "När livet vände - med ärr i själen"


Boken "När livet vände" ges ut inom kort och

beskriver mina självupplevda erfarenheter av att leva i våld, normaliseringsprocessen, uppbrottsprocessen,

rättegångsprocessen, samhällets resurser och

vägen mot ett värdigare liv.

En bok om min långa resa...Kroniskt förstörd i själen..

Man kan redan nu boka min föreläsning "när livet vände"

Mer information om föreläsningen se nästa sida.

(Gärningsmannen i boken är INTE mina barns far)

Boken kommer snart att kunna förbeställas genom Visto förlag. Ses på bokmässan i Göteborg i september!


Tillsammans bryter vi tystnaden!Föreläser sedan år 2005 även inom allt som rör Stress & Livshantering, med många års erfarenhet.

Stress, sömn, kommunikation, konflikthantering, energitjuvar, hjärnans arbetssätt, självförtroende och självkänsla och mycket mer. Både i stora och små grupper, inom offentlig och privat sektor. Skräddarsyr innehåll efter önskemål och åhörare. Se föraläsningarna

presenteras på nästa sida.


Många goda referenser finns.

VD i Praglerz, författare, föreläsare,

utbildare, handledare och coach.

Friskvård & Hälsa, Stress & Livshantering

Våld i nära relationer

Kontakt: erika@praglerz.se