Föreläsningar att boka inom hälsa och livshantering

Föreläsningar inom Livshantering & Hälsa, Våld i nära relationerAktuella ämnen:


 • Stresshantering kunskaper om stress, signaler, förebyggande, hantering, möjligheten att göra en stressprofil för åtgärdsplanering, framtida mål inom förebyggande hälsa.


 • Mindfulness, grundspänning, avspänning, kroniska spänningstillstånd, andningens betydelse, samt metoder för ny inlärning av livsmönster. Ex hantera ångest, oro.


 • Tankens kraft, tankekedjan, tankens växande, påverkan genom positiva och negativa tankar, resultat och upplevelsen av välmåendet genom KBTmetod. Inställning till livet, familjen, arbetet.


 • Hjärnans arbetssätt, våra tre hjärnors funktion, inlärning, träning av hjärnan, minnet/minnesfunktioner.


 • Sömn, vikten av sömn, sömnkurvan, olika sömntyper, sömnens fiender och sovvänliga dagar.


 • Självförtroende, självkänsla, självinsikt och självbild. Självbildsträning och varning för låg självkänsla. Mina resurser kontra krav. m.m.


 • Motivation och mål, vikten av mål för personlig utveckling, mental träning bla genom målbildsstyrning.


 • Attityder och förhållningssätt, konflikters växande, konflikthantering, attitydträning, optimism.


 • Grupp/teamutveckling, kommunikation och dess betydelse, positiv och negativ feedback, energitjuvar, energibudget, kontrollbehov.


 • Arbetsglädje och vägen till livskvalité.


 • Våld i nära relationer, hur tar det sig uttryck, varningssignaler, stöd i att vara närstående. Att vara brottsutsatt, hur blev jag bemött av samhällets instanser? "När livet vände- med ärr i själen" en föreläsning efter självupplevda erfarenheter, med möjlighet att köpa boken med samma namn. Se separat sida där denna föreläsning presenteras mera.


 • Svartsjuka är inte kärlek, föreläsning för unga åldrar. Då våld i nära relationer kryper allt längre ner i åldrarna, behövs kunskaper om våld i nära relationer uppmärksammas tidigt. En föreläsning som passar för bla gymnasieskolan. • Våld mot äldre, förekommer också, vanvård, försummelse och ekonomiskt våld. Föreläsning som riktar sig till äldreomsorgen, personal inom hemtjänst och särskilda boenden.


              - Våld har inget kön, ingen ålder och går inte i pension!

Föreläsningar anpassas efter målgrupp, skräddarsys för föreningar, organisationer, företag, skolor, kvinnojourer, myndigheter. mfl.


Förfrågan/offert maila:

erika@praglerz.se eller kontakta mig via startsidan.


Välkommen!