Föreläsningen När livet vände - om våld i nära relationer.

Boka föreläsningen "När livet vände - med ärr i själen"


- Att vara medberoende i en destruktiv relation med en förtäckt narcissist...


En föreläsning uppbyggd efter boken med samma namn.


Föreläsningen där våldsforskning och utsattheten möts.


Föreläsningen bygger på självupplevda erfarenheter av Våld i nära relationer.


Under sju år levde jag med min Drömprins, mannen i mitt liv och på ett hopp om att vinna hans hjärta, hans kärlek.

Vi två skulle åldras och leva tillsammans för evigt. Det var min vilja och tro...

Det visade sig efter många års kämpande, med egen terapi, parterapi och en hel del missbruk av alkohol hos honom, att det hopp jag levde på, sakta skulle dö ut i takt med att hot, ofredande, psykiskt och fysiskt våld tog en allt större plats i relationen.

Från djupaste kärlek till att bli ett brottsoffer, där utredningen placerades under polisens avdelning för grova brott.


Föreläsningen belyser normaliseringsprocessen, uppbrottsprocessen och rättegångsprocessen. Bemötandet jag fick från samhällets alla instanser i samband med utredningar och polisförhör.

Grov misshandel med polis på plats, genom rättegång till dom och laga kraft.

Hur viktigt har bemötandet varit för min läkningsprocess? Bra och mindre bra frågor tas upp som kan vara bra för yrkesverksamma att vid utredningar ha i åtanke.


Gemensamt säger forskare att "våldet kan bara upphöra om vi synliggör dess existens"

Denna föreläsning och min bok är mitt bidrag till att bryta tystnaden.

Många böcker finns om våld, några berättar om självupplevda erfarenheter.

I min föreläsning möts forskning och utsattheten.

Helt rätt i tiden nu, då Sveriges riksdag gett kommuner i uppdrag att arbeta med denna stora samhällsfråga.

Våld drabbar inte enbart brottsoffret, utan även samhället. Det kostar tid, engagemang, nätverkande och pengar som landet skulle kunna använda till annat.


Denna föreläsning riktar sig till alla, ung som gammal, kvinna som man, inom olika yrkesprofessioner, brottsoffer som närstående. Ungdomar som tror att svartsjuka är kärlek, Äldre som utsätts för vanvård, försummelse och ekonomiskt våld. Myndigheter, organisationer som möter de utsatta mfl.

Ämnet berör oss alla.

Bok och föreläsning kan även användas som student eller samhällslitteratur.

Kan också anpassas efter åhörares önskemål, möjlighet att inom yrkesprofessioner få ställa frågor och diskutera bemötandeprocesser. Naturligtvis kan boken köpas signerad i anslutning till föreläsningen.


Tillsammans bryter vi tystnaden.

För mer information/offert, maila erika@praglerz.se eller kontakta mig via startsidan.

Bokrecensioner:


" Jag väljer att inte kommentera innehållet. Det talar sitt tydliga språk. Jag väljer att hellre berömma författaren för en otroligt välskriven bok, där hon skriver på ett helt fantastiskt sätt. Jag ville inte sluta läsa. Meningsuppbyggnaden i hur hon lägger upp texten och berättelsen är outstanding. Riktigt bra gjort." (Petra)


"Vilken bok, helt olik andra skildringar av våld i nära relation. Med viktiga och vetenskapliga bevis om normaliseringsprocessen och dess dynamik. Starkt...Tack Erika" (instagram)


" En oerhört gripande bok, den bästa beskrivelsen jag läst om att leva i ett förhållande med misshandel.  Tack Erika för ditt mod och för en ärligt blottande bok om ett ämne som aldrig får glömmas" (bokbloggare)


" Boken som berör från första till sista sidan. Författaren väver in fakta om våld så bra i sin berättelse. Skriver gripande att boken lämnar en känsla av starkt obehag. Hur kan man göra en kvinna så illa?" (Uran)


"En oerhört stark bok, där författaren lämnar ut det mest förbjudna och privata i sitt liv. Jag hoppas att denna bok öppnar upp för många andra som lever i destruktiva nära relationer." (Stina)


"Jag läste ut boken på en dag. Så starkt av författaren att dela med sig. Jag har själv varit utsatt, inte lika illa, men jag hade önskat att jag hade denna bok då, den förklarar så mycket." (Pernilla)


" Nu har jag läst din bok. Den berörde mig. Det är ju sällan eller aldrig man får en så här djup insikt i målsägandens/offrets syn på hela processen. Det var intressant och givande på många sätt. Jag hoppas att boken kan användas av kvinnojourer, liknande organisationer och även inom utbildning av poliser, läkare, kuratorer m.fl. Tack för att du tänkte på mig och lät mig få läsa boken. Det uppskattade jag."

(Min förhörsledare, Polisen avdelning grova brott)