Föreläsningen När livet vände - om våld i nära relationer.

Praglerz.se

Tips!

Boka föreläsningen "När livet vände - med ärr i själen"


En föreläsning uppbyggd efter boken med samma namn.


Föreläsningen där våldsforskning och utsattheten möts.


Föreläsningen bygger på självupplevda erfarenheter av Våld i nära relationer.


Under sju år levde jag med min Drömprins, mannen i mitt liv och på ett hopp om att vinna hans hjärta, hans kärlek.

Vi två skulle åldras och leva tillsammans för evigt. Det var min vilja och tro...

Det visade sig efter många års kämpande, med egen terapi, parterapi och en hel del missbruk av alkohol hos honom, att det hopp jag levde på, sakta skulle dö ut i takt med att hot, ofredande, psykiskt och fysiskt våld tog en allt större plats i relationen.


Föreläsningen belyser normaliseringsprocessen, uppbrottsprocessen och rättegångsprocessen. Bemötandet jag fick från samhällets alla instanser i samband med utredningar och polisförhör.

Grov misshandel med polis på plats, genom rättegång till dom och laga kraft.

Hur viktigt har bemötandet varit för min läningsprocess? Bra och mindre bra frågor tas upp som kan vara bra för yrkesverksamma att vid utredningar ha i åtanke.


Gemensamt säger forkare att "våldet kan bara upphöra om vi synliggör dess exixtens"

Denna föreläsning och min bok är mitt bidrag till att bryta tystnaden.

Många böcker finns om våld, några berättar om självupplevda erfarenheter.

I min föreläsning möts forskning och utsattheten.

Helt rätt i tiden nu, då Sveriges riksdag gett kommuner i uppdrag att arbeta med denna stora samhällsfråga.

Våld drabbar inte enbart brottsoffret, utan även samhället. Det kostar tid, engagemang, nätverkande och pengar som landet skulle kunna använda till annat.


Denna föreläsning riktar sig till alla, ung som gammal, kvinna som man, inom olika yrkesprofessioner, brottsoffer som närstående. Myndigheter, organisationer som möter de utsatta m.fl.

Ämnet berör oss alla.

Bok och föreläsning kan även användas som student eller samhällslitteratur.

Kan också anpassas efter åhörares önskemål, möjlighet att inom yrkesprofessioner få ställa frågor och diskutera bemötandeprocesser. Naturligtvis kan boken köpas signerad i anslutning till föreläsningen.


Tillsammans bryter vi tystnaden.

För mer information/offert, maila erika@praglerz.se eller kontakta mig via startsidan.


Erika Pragler